Μπορεί να συμβεί σύγχυση στα πειράματα;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απαντούν κατά καιρούς οι ειδικοί μας. Τώρα, έχουμε την πλήρη λεπτομερή εξήγηση και απάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται!

Ερώτηση από: Καθ. Ana King IV
Βαθμολογία: 4,4/5(8 ψήφοι)

Μια μεταβλητή σύγχυσης είναι μια επιπλέον μεταβλητή που δεν λάβατε υπόψη σας. Μπορούν να καταστρέψουν ένα πείραμα και να σας δώσουν άχρηστα αποτελέσματα . ... Μια συγχυτική μεταβλητή μπορεί να έχει μια κρυφή επίδραση στο αποτέλεσμα του πειράματός σας. Σε ένα πείραμα, η ανεξάρτητη μεταβλητή έχει συνήθως επίδραση στην εξαρτημένη μεταβλητή σας.

Τι είναι μια συγχυτική μεταβλητή σε ένα πείραμα;

Στην έρευνα που διερευνά μια πιθανή σχέση αιτίου-αποτελέσματος, υπάρχει μια συγχυτική μεταβλητή μια μη μετρημένη τρίτη μεταβλητή που επηρεάζει τόσο την υποτιθέμενη αιτία όσο και το υποτιθέμενο αποτέλεσμα .

Πώς εμφανίζεται η σύγχυση;

Παρουσιάζεται σύγχυση όταν η επίδραση της έκθεσης αναμιγνύεται με τις επιδράσεις άλλων παραγόντων κινδύνου για το αποτέλεσμα διαφοροποιημένα μεταξύ των εκτεθειμένων και μη εκτεθειμένων . Η σύγχυση από γνωστούς παράγοντες μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του σχεδιασμού της μελέτης ή αναλυτικά, αλλά η σύγχυση από μη μετρήσιμους παράγοντες μπορεί να παραμείνει.Έχουν τα ελεγχόμενα πειράματα σύγχυση;

Οι συγχυτικές μεταβλητές συσχετίζονται με την ανεξάρτητη και εξαρτημένη μεταβλητή και συγχέουν τα αποτελέσματα και επηρεάζουν τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Εφαρμοσμένη μηχανική μάθηση ασχολείται με ελεγχόμενα πειράματα που υφίστανται γνωστές συγχυτικές μεταβλητές.

Πώς αναγνωρίζετε μια συγχυτική μεταβλητή;

Εάν υπάρχει κλινικά σημαντική σχέση μεταξύ μιας μεταβλητής και του παράγοντα κινδύνου και μεταξύ της μεταβλητής και του αποτελέσματος (ανεξάρτητα από το αν αυτή η σχέση έχει στατιστική σημασία), η μεταβλητή θεωρείται ως συγχυτική ουσία.

Συγχυτική

Βρέθηκαν 38 σχετικές ερωτήσεις

Ποια είναι μερικά παραδείγματα συγχυτικών μεταβλητών;

Παραδείγματα Συγχυτικής Μεταβλητής:

  • Η εκπαίδευση μιας μητέρας. Ας υποθέσουμε ότι γίνεται μια μελέτη για να αποκαλυφθεί εάν το τάισμα με μπιμπερό σχετίζεται με αύξηση της διάρροιας στα βρέφη. ...
  • Καιρός. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού δολοφονιών και της πώλησης παγωτού. ...
  • Ξύλο λοξό.

Είναι ο χρόνος συγχυτική μεταβλητή;

Χρονικά μεταβαλλόμενη σύγχυση εμφανίζεται όταν υπάρχει μια χρονικά μεταβαλλόμενη αιτία της νόσου που επιφέρει αλλαγές σε μια χρονική διαφορετική θεραπεία (2, 3). Η χρονικά μεταβαλλόμενη σύγχυση που επηρεάζεται από προηγούμενη θεραπεία εμφανίζεται όταν οι επόμενες τιμές του μεταβλητού συγχύτου προκαλούνται από προηγούμενη θεραπεία (4).

Τι συμβαίνει όταν αγνοούμε τη σύγχυση;

Η παράβλεψη της σύγχυσης κατά την αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ μιας μεταβλητής έκθεσης και μιας μεταβλητής αποτελέσματος μπορεί να οδηγήσει σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της πραγματικής συσχέτισης μεταξύ έκθεσης και αποτελέσματος και μπορεί ακόμη και να αλλάξει την κατεύθυνση του παρατηρούμενου αποτελέσματος.

Τι σημαίνει ένα ελεγχόμενο πείραμα;

Ένα ελεγχόμενο πείραμα είναι ένα επιστημονικό τεστ που χειρίζεται άμεσα ένας επιστήμονας, στο προκειμένου να δοκιμάσετε μια μεμονωμένη μεταβλητή κάθε φορά . Η μεταβλητή που ελέγχεται είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή και προσαρμόζεται για να δει τα αποτελέσματα στο υπό μελέτη σύστημα.


Γιατί ένα πείραμα ονομάζεται ελεγχόμενη μελέτη;

Όταν είναι δυνατόν, οι επιστήμονες δοκιμάζουν τις υποθέσεις τους χρησιμοποιώντας ελεγχόμενα πειράματα. Ένα ελεγχόμενο πείραμα είναι α επιστημονική δοκιμή που γίνεται υπό ελεγχόμενες συνθήκες , που σημαίνει ότι μόνο ένας (ή λίγοι) παράγοντες αλλάζουν κάθε φορά, ενώ όλοι οι άλλοι διατηρούνται σταθεροί.

Πότε μπορεί να συμβεί σύγχυση;

Παρουσιάζεται σύγχυση όταν οι πειραματικοί έλεγχοι δεν επιτρέπουν στον πειραματιστή να εξαλείψει εύλογα μια εύλογη εναλλακτική εξηγήσεις για μια παρατηρούμενη σχέση μεταξύ ανεξάρτητων και εξαρτημένων μεταβλητών. Εξετάστε αυτό το παράδειγμα.

Τι είναι μπερδεμένο δώσε ένα παράδειγμα;

Μια συγχυτική μεταβλητή είναι μια επιπλέον μεταβλητή που δεν λάβατε υπόψη σας . Μπορούν να καταστρέψουν ένα πείραμα και να σας δώσουν άχρηστα αποτελέσματα. ... Για παράδειγμα, εάν ερευνάτε εάν η έλλειψη άσκησης οδηγεί σε αύξηση βάρους, τότε η έλλειψη άσκησης είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή σας και η αύξηση βάρους είναι η εξαρτημένη σας μεταβλητή.

Μπορείτε να ελέγξετε μια συγχυτική μεταβλητή;

Συγχυτής είναι μια μεταβλητή της οποίας η παρουσία επηρεάζει τις μεταβλητές που μελετώνται, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική σχέση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τον αποκλεισμό ή τον έλεγχο συγχυτικών μεταβλητών, όπως Τυχαιοποίηση, Περιορισμός και Αντιστοίχιση .


Τι προκαλεί σύγχυση σε μια μελέτη;

Η σύγχυση αναφέρεται συχνά ως ανάμειξη επιδράσεων1,δύοεν οι επιπτώσεις της υπό μελέτη έκθεσης σε ένα δεδομένο αποτέλεσμα αναμιγνύονται με τις επιδράσεις ενός πρόσθετου παράγοντα (ή συνόλου παραγόντων) με αποτέλεσμα τη στρέβλωση της πραγματικής σχέσης .

Είναι το φύλο μια συγχυτική μεταβλητή;

Ως εκ τούτου, λόγω της σχέσης μεταξύ ηλικίας και φύλου, η διαστρωμάτωση ανά ηλικία είχε ως αποτέλεσμα μια άνιση κατανομή του φύλου μεταξύ των ομάδων έκθεσης εντός των ηλικιακών στρωμάτων. Ως αποτέλεσμα, το φύλο είναι πιθανό να λαμβάνεται υπόψη α συγχυτική μεταβλητή σε στρώματα νέων και ηλικιωμένων ατόμων .

Πώς αποφεύγετε μια συγχυτική μεταβλητή;

Οι στρατηγικές για τη μείωση της σύγχυσης είναι:

  1. τυχαιοποίηση (στόχος είναι η τυχαία κατανομή συγχυτικών παραγόντων μεταξύ των ομάδων μελέτης)
  2. περιορισμός (περιορισμός της εισόδου στη μελέτη ατόμων με συγχυτικούς παράγοντες - κινδυνεύει από μόνη της μεροληψία)
  3. αντιστοίχιση (ατομικών ή ομάδων, στόχος για ίση κατανομή των συγχυτικών παραγόντων)

Τι είναι ένα παράδειγμα ελεγχόμενου πειράματος;

Ένα καλό παράδειγμα θα ήταν ένα πείραμα για τον έλεγχο των επιδράσεων των φαρμάκων . Το δείγμα που λαμβάνει το φάρμακο θα είναι η πειραματική ομάδα ενώ το δείγμα που λαμβάνει εικονικό φάρμακο θα είναι η ομάδα ελέγχου. Ενώ όλες οι μεταβλητές διατηρούνται παρόμοιες (π.χ. ηλικία, φύλο, κ.λπ.), η μόνη διαφορά μεταξύ των ομάδων είναι η λήψη φαρμάκων.


Έχουν όλα τα πειράματα έλεγχο;

Ενώ όλα τα πειράματα έχουν μια πειραματική ομάδα , δεν απαιτούν όλα τα πειράματα μια ομάδα ελέγχου. Οι έλεγχοι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι όπου οι πειραματικές συνθήκες είναι πολύπλοκες και δύσκολο να απομονωθούν. Τα πειράματα που χρησιμοποιούν ομάδες ελέγχου ονομάζονται ελεγχόμενα πειράματα.

Τι κάνει ένα καλό πείραμα;

Ένα καλό πείραμα συνήθως έχει τουλάχιστον δύο ή τρεις πειραματικές ομάδες , ή σημεία δεδομένων. ... ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: αφού οργανώσετε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων που έγιναν στο πείραμα, ελέγχετε αν έχετε δίκιο δηλώνοντας αν οι προβλέψεις σας έγιναν πραγματικότητα και τι ανακαλύψατε για την υπόθεση.

Τι σημαίνει αρνητική σύγχυση;

Η προκατάληψη και η σύγχυση σχετίζονται με τη μέτρηση και το σχεδιασμό της μελέτης. Ας ορίσουμε αυτούς τους όρους: ... Θετική σύγχυση (όταν η παρατηρούμενη συσχέτιση είναι προκατειλημμένη από το μηδέν) και αρνητική σύγχυση (όταν η παρατηρούμενη συσχέτιση είναι προκατειλημμένη προς το μηδέν) συμβαίνουν και τα δύο.

Γιατί είναι σημαντική η σύγχυση;

Η σύγχυση είναι μια σημαντική έννοια στην επιδημιολογία, επειδή, Εάν υπάρχει, μπορεί να προκαλέσει υπερ- ή υποεκτίμηση της παρατηρούμενης συσχέτισης μεταξύ της έκθεσης και της έκβασης της υγείας . Η παραμόρφωση που προκαλείται από έναν παράγοντα σύγχυσης μπορεί να είναι μεγάλη και μπορεί ακόμη και να αλλάξει τη φαινομενική κατεύθυνση ενός αποτελέσματος.


Είναι ο τρόπος ζωής μπερδεμένος;

Εκτός από την ηλικία, οι παράγοντες που συνήθως αντιμετωπίζονται ως συγχυτικοί παράγοντες στην επαγγελματική επιδημιολογία περιλαμβάνουν τους λεγόμενους παράγοντες κινδύνου του τρόπου ζωής και τις ταυτόχρονες επαγγελματικές εκθέσεις εκτός από αυτήν που ερευνάται.

Τι προκαλεί σύγχυση στον παραγοντικό σχεδιασμό;

Συγχυτική: Ένας μπερδεμένος σχεδιασμός είναι ένα όπου ορισμένα αποτελέσματα θεραπείας (κύρια ή αλληλεπιδράσεις) εκτιμώνται από τον ίδιο γραμμικό συνδυασμό των πειραματικών παρατηρήσεων με ορισμένα αποτελέσματα αποκλεισμού . Σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση της θεραπείας και η επίδραση αποκλεισμού λέγεται ότι συγχέονται.

Τι προκαλεί σύγχυση στις στατιστικές;

Συγχυτικά μέσα η παραμόρφωση της συσχέτισης μεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτημένων μεταβλητών επειδή μια τρίτη μεταβλητή συνδέεται ανεξάρτητα και με τις δύο. Μια αιτιώδης σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών περιγράφεται συχνά ως ο τρόπος με τον οποίο η ανεξάρτητη μεταβλητή επηρεάζει την εξαρτημένη μεταβλητή.

Γιατί οι συγχυτικές μεταβλητές είναι κακές;

Οι συγχυτικές μεταβλητές είναι κοινές στην έρευνα και μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της μελέτης σας. Αυτό συμβαίνει επειδή η εξωτερική επιρροή από τη συγχυτική μεταβλητή ή τρίτη παράγοντας μπορεί να καταστρέψει το αποτέλεσμα της έρευνάς σας και να παράγει άχρηστα αποτελέσματα υποδεικνύοντας μια ανύπαρκτη σύνδεση μεταξύ μεταβλητών .