Μπορώ να λεκιάσω ponceau μετά το μπλοκάρισμα;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απαντούν κατά καιρούς οι ειδικοί μας. Τώρα, έχουμε την πλήρη λεπτομερή εξήγηση και απάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται!

Ρωτήθηκε από: Hank Dooley
Βαθμολογία: 4,6/5(35 ψήφοι)

Παρόλο η χρώση Ponceau δεν πρέπει να εμποδίζει τη δέσμευση αντισωμάτων , μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της λεκιασμένης μεμβράνης Ponceau και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το Ponceau μουλιάζοντας σε μεγάλο όγκο νερού για λίγα λεπτά. Μην ανησυχείτε για αυτό. Η χρώση Ponceau είναι μόνο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεκέ Ponceau μετά το μπλοκάρισμα;

παρόλο που το Η χρώση Ponceau δεν πρέπει να εμποδίζει τη δέσμευση αντισωμάτων , μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία της λεκιασμένης μεμβράνης Ponceau και στη συνέχεια να αφαιρέσετε το Ponceau μουλιάζοντας σε μεγάλο όγκο νερού για λίγα λεπτά. Μην ανησυχείτε για αυτό. Η χρώση Ponceau είναι μόνο για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς.

Γιατί κάποιος να χρησιμοποιήσει το Ponceau S αντί για την ανάπτυξη χρώματος AB HRP ή το Coomassie;

Το πρωτόκολλο χρώσης Ponceau S διαρκεί περίπου 20 λεπτά μη τοξικό , και μια πιο ήπια λύση από το Coomassie Brilliant Blue. Το διάλυμα χρώσης Ponceau S δεν σταθεροποιεί την πρωτεΐνη, επιτρέποντας την ανάλυση western blot μετά τη χρώση, κάτι που είναι ένα άλλο βασικό στοιχείο.Μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε τον λεκέ Ponceau;

Βυθίστε τη μεμβράνη μεταφοράς σε διάλυμα χρώσης Ponceau S με ήπια ανάδευση για 5 λεπτά. 2. Μεταγγίστε το λεκέ και ξεπλύνετε τη μεμβράνη αρκετές φορές με HδύοO μέχρι να είναι ορατές οι πρωτεϊνικές ζώνες. Μην επαναχρησιμοποιήσετε τον λεκέ ; θα έχει ως αποτέλεσμα μη αναπαραγώγιμα αποτελέσματα λόγω εξάντλησης της βαφής μετά την πρώτη χρήση.

Τι χρώμα βάφει ο Ponceau τις πρωτεΐνες στη μεμβράνη;

Σε αυτό το πρωτόκολλο, η μεμβράνη νιτροκυτταρίνης ή PVDF ξεπλένεται με υπερκαθαρό ΗδύοΟ μετά τη μεταφορά πρωτεϊνών. Η βαφή Ponceau S εφαρμόζεται ως όξινο υδατικό διάλυμα και οι πρωτεΐνες στη μεμβράνη βάφονται με κόκκινο χρώμα .

Western Blot - Χρώση Ponceau S

Βρέθηκαν 37 σχετικές ερωτήσεις

Τι νόημα έχει να μπλοκάρει η μεμβράνη στο 5% γάλα;

Ο αποκλεισμός είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα western blotting , καθώς εμποδίζει τη μη ειδική σύνδεση των αντισωμάτων στη μεμβράνη. Το μπλοκάρισμα γίνεται συχνά με 5% BSA ή άπαχο αποξηραμένο γάλα αραιωμένο σε TBST για μείωση του φόντου.

Μπορώ να βάψω τζελ με Ponceau;

Εσείς μπορώ λερώστε τη μεμβράνη σας και όχι το τζελ σας με Ponceau S. Εάν θέλετε να απεικονίσετε τις πρωτεΐνες σας στο τζελ, θα πρέπει να δοκιμάσετε το Coomasie Blue.

Τι δείχνει ένας λεκές Ponceau;

Το Ponceau S είναι ένα γρήγορο και αναστρέψιμη χρώση για ανίχνευση ζωνών πρωτεΐνης σε μεμβράνες Western blot και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μεμβράνες PVDF, νιτροκυτταρίνης και οξικής κυτταρίνης*. ... Επειδή, η χρώση Ponceau-S είναι αναστρέψιμη, επιτρέπει περαιτέρω ανοσολογική ανίχνευση.

Πώς φτιάχνετε μια λύση Ponceau S;

Παρασκευή διαλύματος χρώσης ponceau S

 1. Για την παρασκευή 500 ml διαλύματος χρώσης ponceau S προσθέστε 25 ml παγόμορφου οξικού οξέος σε 400 ml απεσταγμένου νερού.
 2. Προσθέστε 0,5 g άλατος τετρανάτριου ponceau S στο οξικό οξύ που παρασκευάστηκε παραπάνω.
 3. Ανακατεύουμε το μείγμα να διαλυθεί.
 4. Συμπληρώστε το διάλυμα στα 500 ml χρησιμοποιώντας απεσταγμένο νερό.

Φθορίζει το Ponceau;

Ακόμη και μετά από ενδελεχή αποχρωματισμό, ο λεκές Ponceau μπορεί να αφήσει ένα αυτοφθορίζον υπόλειμμα στη μεμβράνη που αυξάνει τον φθορισμό του φόντου.

Ποιο είναι πιο ευαίσθητο το Coomassie blue ή το Ponceau S;

Coomassie brilliant blue R250 και amido black 10B είναι πιο ευαίσθητοι από τον Ponceau Sδύο. Ωστόσο, με το Coomassie brilliant blue R250 η χρώση του φόντου είναι υψηλή και επίσης αυτός ο λεκές δεν αφαιρείται εύκολα.

Γιατί λερώνει το Coomassie Blue;

Ο λεκές Coomassie Blue είναι χρησιμοποιείται για τη χρώση των πρωτεϊνικών ζωνών σε πηκτώματα πολυακρυλαμιδίου . ... Ωστόσο, η βαφή συνδέεται πιο σφιχτά με τις πρωτεΐνες παρά με τη μήτρα γέλης, επομένως η βαφή μπορεί στη συνέχεια να αφαιρεθεί μόνο από τα απαλλαγμένα πρωτεϊνών μέρη της γέλης χρησιμοποιώντας έναν παρόμοιο διαλύτη από τον οποίο παραλείπεται η βαφή. Αυτό είναι το πεπρωμένο.

Γιατί χρησιμοποιείται το SDS στο Western blotting;

Το SDS χρησιμοποιείται γενικά ως ρυθμιστικό (καθώς και στο πήκτωμα) σε ώστε να δώσει σε όλες τις πρωτεΐνες που υπάρχουν ένα ομοιόμορφο αρνητικό φορτίο , αφού οι πρωτεΐνες μπορεί να είναι θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα φορτισμένες. ... Το βήμα ηλεκτροφόρησης γέλης περιλαμβάνεται στην ανάλυση western blot για την επίλυση του ζητήματος της διασταυρούμενης αντιδραστικότητας των αντισωμάτων.

Τι είναι η χρώση Coomassie blue;

Περιγραφή. Οι βαφές Coomassie blue είναι μια οικογένεια χρωστικών που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη χρώση πρωτεϊνών σε πηκτώματα SDS-PAGE . Τα πηκτώματα εμποτίζονται σε χρωστική και η περίσσεια του λεκέ στη συνέχεια εκλούεται με έναν διαλύτη («αποχρωματισμός»). Αυτή η επεξεργασία επιτρέπει την απεικόνιση των πρωτεϊνών ως μπλε λωρίδες σε ένα καθαρό φόντο.

Πώς βάφετε τη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης;

Υλικά

 1. Τοποθετήστε τη μεμβράνη μεταφοράς blot σε ένα πλαστικό κουτί. ...
 2. Ξεπλύνετε με νερό τέσσερις φορές για 5 λεπτά το καθένα.
 3. Χρωματίστε με κηλίδα πρωτεΐνης SYPRO Ruby για 15 λεπτά. ...
 4. Ξεπλύνετε με νερό τέσσερις έως έξι φορές για νιτροκυτταρίνη και δύο έως τρεις φορές για PVDF για 1 λεπτό η καθεμία και στη συνέχεια στεγνώστε στον αέρα.

Γιατί λεκιάζουμε με Ponceau S;

Η χρώση Ponceau S είναι α μέθοδος ταχείας και αναστρέψιμης χρώσης που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ζωνών πρωτεΐνης σε μεμβράνες Western blot , Μεμβράνες φθοριούχου πολυβινυλιδενίου (PVDF), νιτροκυτταρίνης και οξικής κυτταρίνης. ... Ο λεκές Ponceau S είναι αναστρέψιμος. Αυτή η ποιότητα το καθιστά χρήσιμο για περαιτέρω ανοσολογική ανίχνευση.

Είναι το Ponceau S τοξικό;

οχετός S (6226-79-5)

Συγκεκριμένος στόχος τοξικότητα οργάνων – εφάπαξ έκθεση Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με το δέρμα : Εγκαύματα. Συμπτώματα/επιδράσεις μετά από επαφή με τα μάτια : Σοβαρή βλάβη στα μάτια. Συμπτώματα/επιδράσεις μετά την κατάποση : Εγκαύματα.

Είναι το Ponceau ευαίσθητο στο φως;

*Σημείωση: Culvert S είναι φωτοευαίσθητο .

Πώς λερώνεις το ασήμι;

Βαφή αργύρου

 1. Στερεώστε τη γέλη σε διάλυμα σταθεροποίησης (40% αιθανόλη, 10% οξικό οξύ, 50% νερό) για 30 λεπτά.
 2. Επεξεργαστείτε το πήκτωμα με διάλυμα επεξεργασίας πρωτεΐνης (20% αιθανόλη, 5% οξικό οξύ, 75% νερό, 4 mg διθειοθρεϊτόλη) για 30 λεπτά.
 3. Ξεπλύνετε το πήκτωμα με 0,5% διχρωμικό για 5 λεπτά.
 4. Πλύνετε το τζελ με νερό για 5 λεπτά.

Όταν χρησιμοποιείται σε μεμβράνη Τι κάνει το Ponceau S Πώς μπορεί να το κάνει αυτό;

Culvert S είναι μια αρνητική χρώση που συνδέεται με τις θετικά φορτισμένες αμινομάδες της πρωτεΐνης . Επίσης δεσμεύεται μη ομοιοπολικά με μη πολικές περιοχές της πρωτεΐνης. (Σημείωση: Το Ponceau S δεν είναι κατάλληλο για χρήση με νάιλον μεμβράνες.) Το διάλυμα χρώσης Ponceau S περιέχει 0,1% Ponceau S (w/v) και 5,0% οξικό οξύ (w/v).

Μπορείτε να μεταφέρετε μετά από χρώση coomassie gel;

Η κανονική χρώση με coomassie απαιτεί στερέωση της γέλης, επομένως δεν θα λάβετε μεταφορά. Μπορείτε να λερώσετε το τζελ σας μετά τη μεταφορά .

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μεμβρανών PVDF και νιτροκυτταρίνης;

Οι μεμβράνες PVDF έχουν υψηλότερη ικανότητα δέσμευσης πρωτεϊνών από τη νιτροκυτταρίνη . Η ικανότητα δέσμευσης πρωτεΐνης του PVDF κυμαίνεται από 150-200 μg πρωτεΐνης/cmδύοκαι η νιτροκυτταρίνη κυμαίνεται από 80-100 μg πρωτεΐνης/cmδύο. Αν και το PVDF έχει υψηλότερη ικανότητα σύνδεσης, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένο φόντο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πότε οι ζώνες πρωτεϊνών μεταφέρονται σε μια νιτροκυτταρίνη;

Ερώτηση: Η μεταφορά πρωτεΐνης από ηλεκτροφορητική γέλη στη μεμβράνη νιτροκυτταρίνης είναι γνωστή ως. ντο) Τεχνική Western blotting χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πρωτεΐνης από ηλεκτροφόρηση γέλης πολυ-ακρυλαμιδίου (PAG) επί μεμβράνη νιτροκυτταρίνης. Το Northern blotting χρησιμοποιείται για μεταφορά RNA και το Southern blotting για μεταφορά DNA ...

Πλένεστε μετά το μπλοκάρισμα;

Γενικές διαδικασίες αποκλεισμού

Συνήθως εκτελείται επαρκής πλύση μετά το στάδιο αποκλεισμού προκειμένου να αφαιρεθεί η περίσσεια πρωτεΐνης που μπορεί να εμποδίσει την ανίχνευση του αντιγόνου στόχου. Ωστόσο, Πολλοί ερευνητές δεν πλένονται μετά το στάδιο αποκλεισμού επειδή αραιώνουν τα κύρια αντισώματά τους την προσωρινή μνήμη αποκλεισμού τους.