Μπορώ να στρίψω δεξιά σε ένα κόκκινο βέλος;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απαντούν κατά καιρούς οι ειδικοί μας. Τώρα, έχουμε την πλήρη λεπτομερή εξήγηση και απάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται!

Ρωτήθηκε από: Dejah Block
Βαθμολογία: 4,3/5(35 ψήφοι)

Δεξιά στροφή ενάντια σε ένα κόκκινο φανάρι – Δώστε σήμα και σταματήστε για ένα κόκκινο φανάρι στην επισημασμένη οριακή γραμμή. Εάν δεν υπάρχει γραμμή ορίου, σταματήστε πριν μπείτε στη διάβαση πεζών. ... Πάντα υποχωρείτε στους πεζούς μέσα σε διάβαση πεζών. Χωρίς στροφή ενάντια σε ένα κόκκινο βέλος – Δεν μπορείτε να στρίψετε δεξιά ή αριστερά ενάντια σε ένα κόκκινο βέλος.

Μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα κόκκινο βέλος αφού σταματήσετε;

Φανάρια σηματοδότησης

Συμπαγές κόκκινο–Ένα κόκκινο φανάρι σημαίνει ΣΤΟΠ. Μπορείτε να κάνετε μια δεξιά στροφή σε ένα κόκκινο φανάρι αφού σταματήσετε. ... Κόκκινο Βέλος–Ένα κόκκινο βέλος σημαίνει ΣΤΟΠ. Παραμείνετε σταματημένος μέχρι να εμφανιστεί το πράσινο σήμα ή το πράσινο βέλος. Μην στρίβετε ενάντια σε ένα κόκκινο βέλος .

Μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα κόκκινο βέλος Όρεγκον;

Σύμφωνα με το νόμο της Ουάσιγκτον και του Όρεγκον, μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα σταθερό κόκκινο βέλος (το ίδιο με ένα σταθερό κόκκινο φως) υπό την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλές να γίνει Έτσι, φτάνετε σε τελεία, η κυκλοφορία είναι καθαρή και μένετε έξω από τη διασταύρωση καθώς περιμένετε, εκτός αν υπάρχει αναρτημένη πινακίδα που το απαγορεύει.Ποιες πολιτείες επιτρέπουν τη δεξιά στροφή στο κόκκινο βέλος;

Και οι 50 πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια, το Γκουάμ και το Πουέρτο Ρίκο έχουν επιτρέψει τις δεξιές στροφές με κόκκινο χρώμα από το 1980, εκτός από τις περιπτώσεις που απαγορεύονται από πινακίδα ή όπου οι δεξιές στροφές ελέγχονται από ειδικά φανάρια. (Η τελευταία πολιτεία με απαγόρευση δεξιά-κόκκινα, η Μασαχουσέτη, έληξε την απαγόρευσή της την 1η Ιανουαρίου 1980.)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα αριστερό κόκκινο βέλος;

Κόκκινο βέλος. ΕΝΑ κόκκινο βέλος σημαίνει ότι δεν πρέπει να στρίψετε . Πρέπει να σταματήσετε πίσω από τη γραμμή 'Stop' έως ότου το βέλος γίνει πράσινο ή εξαφανιστεί. Φανάρι που δείχνει ένα πράσινο φως και ένα κόκκινο δεξί βέλος, υποδεικνύοντας ότι δεν πρέπει να στρίψετε δεξιά - μπορείτε να πάτε ευθεία μπροστά ή να στρίψετε αριστερά.

Για να στρίψετε ή να μην στρίψετε: Τα σήματα βέλους δεξιάς στροφής μπερδεύουν τους οδηγούς

Βρέθηκαν 22 σχετικές ερωτήσεις

Τι σημαίνει ένα πράσινο βέλος που εμφανίζεται με κόκκινο φανάρι;

Δ. Τα οχήματα που κινούνται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση πρέπει να σταματούν. Εάν ένα πράσινο βέλος εμφανίζεται με κόκκινο φως, μπορείτε να οδηγείτε μόνο προς την κατεύθυνση του βέλους και μόνο εάν η διασταύρωση είναι καθαρή.

Τι σημαίνει ένα κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα δεξιά;

Τι σημαίνει το κόκκινο βέλος; Ένα κόκκινο ΔΕΞΙΟ βέλος σημαίνει αυτό πρέπει να σταματήσετε τελείως στη σηματοδοτημένη γραμμή στάσης ή πριν μετακινηθείτε στη διάβαση πεζών ή τη διασταύρωση . Αφού σταματήσετε, μπορείτε να στρίψετε ΔΕΞΙΑ στο κόκκινο βέλος στις περισσότερες διασταυρώσεις, εάν η διαδρομή είναι ανοιχτή.

Μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα κόκκινο φως με πράσινο βέλος;

Οι οδηγοί σε μια λωρίδα στροφής που βλέπει προς το πράσινο βέλος μπορούν να προχωρήσουν στη διασταύρωση και να στρίψουν προς την κατεύθυνση του βέλους. Οι οδηγοί που αντιμετωπίζουν κόκκινο σήμα πρέπει να σταματήσουν. Εάν βρίσκονται στη δεξιά λωρίδα, οι οδηγοί μπορεί να στρίψουν δεξιά ενάντια στο κόκκινο σήμα , εάν είναι ασφαλές και δεν απαγορεύεται από πινακίδες.

Μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα πράσινο φως χωρίς βέλος;

Α: Η απάντηση δεν είναι . Με σήματα όπως αυτό, οι οδηγοί πρέπει να ακολουθούν τα φώτα φλας και αν το σήμα του αριστερού βέλους δεν είναι πράσινο, δεν μπορούν να στρίψουν αριστερά, ακόμα κι αν το φως για την κυκλοφορία είναι πράσινο.


Τι κάνετε σε ένα κόκκινο φανάρι με ένα πράσινο βέλος;

Όταν πλησιάζετε ένα κόκκινο φως και ένα φως με ένα σταθερό πράσινο βέλος, εσείς μπορεί να προχωρήσει προς την κατεύθυνση του βέλους μόνο αφού παραχωρήσει το δικαίωμα διέλευσης σε άλλα οχήματα και πεζούς .

Όταν σταματήσετε σε ένα κόκκινο φανάρι με ένα πράσινο βέλος, μπορείτε να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση του βέλους, εάν;

Μπορείτε να προχωρήσετε προς την κατεύθυνση που είναι το σήμα πράσινου βέλους δείχνοντας εάν βρίσκεστε στη σωστή λωρίδα , ανεξάρτητα από τυχόν άλλα σήματα που εμφανίζονται. Πριν στρίψετε, πρέπει να δώσετε το δικαίωμα διέλευσης σε πεζούς και οχήματα που βρίσκονται ήδη εντός της διασταύρωσης.

Τι πρέπει να κάνετε εάν εμφανίζεται ένα κόκκινο βέλος που δείχνει προς τα δεξιά με κόκκινο φανάρι;

Ένα κόκκινο βέλος σημαίνει 'να σταματήσει .' Πρέπει να παραμείνετε σταματημένοι μέχρι να εμφανιστεί ένα πράσινο φως ή ένα πράσινο βέλος.

Τι σημαίνει ένα κόκκινο βέλος σε ένα φως στοπ;

ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΕΛΟΣ σημαίνει πρέπει να σταματήσετε και να μην στρίψετε προς την κατεύθυνση το βέλος δείχνει. Περιμένετε ένα πράσινο βέλος ή ένα κίτρινο βέλος που αναβοσβήνει πριν ξεκινήσετε.


Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φαναριών με κόκκινα βέλη και εκείνων με σταθερά κόκκινα φώτα;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των φαναριών με κόκκινα βέλη και εκείνων με σταθερά κόκκινα φώτα; ... Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ένα κόκκινο βέλος , ακόμα κι αν σταματήσετε πρώτα. Μπορεί μερικές φορές να στρίψετε δεξιά όταν σταματάτε από ένα σταθερό κόκκινο φως. Δεν μπορείτε ποτέ να στρίψετε αριστερά ή δεξιά όταν σταματάτε από φανάρι με κόκκινο βέλος.

Τι σημαίνει ένα κόκκινο φως που αναβοσβήνει στην κυκλοφορία;

ΑΝΑΣΒΑΒΕΙ ΚΟΚΚΙΝΟ—Ένα κόκκινο φως που αναβοσβήνει σημαίνει ακριβώς το ίδιο με το σήμα στάσης: ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ! Μετά τη διακοπή, προχωρήστε όταν είστε ασφαλείς και τηρήστε τους κανόνες δικαιώματος διέλευσης.

Ποιος έχει το δικαίωμα διέλευσης πράσινο βέλος;

Αν ο οδηγός στο αυτοκίνητο στρίβει δεξιά έχει πράσινο φως την ίδια στιγμή με εσάς όταν προσπαθείτε να κάνετε αριστερά, τότε εσείς, στο αυτοκίνητο που στρίβετε αριστερά, πρέπει να υποχωρήσετε το δεξί από μακριά στον οδηγό που στρίβει δεξιά.

Πότε πρέπει να αρχίσετε να επιβραδύνετε για ένα κόκκινο φως;

Ακτίνα: Όταν βλέπετε ένα κόκκινο φανάρι 100 μέτρα μπροστά , Τζέραλντ, το σωστό που έχεις να κάνεις είναι να βγάλεις το πόδι σου από το γκάζι και να αρχίσεις να τρέχεις για να επιβραδύνεις. Αν συνεχίσετε να επιταχύνετε μόλις δείτε ένα κόκκινο φανάρι μπροστά, απλώς σπαταλάτε αέριο.


Τι σημαίνει ένα κόκκινο φως στην κρεβατοκάμαρα;

Το κόκκινο φως λέει ότι είστε διαθέσιμοι . Το σβήσιμο του φωτός είναι κατειλημμένο.

Μπορείτε να στρίψετε αριστερά σε ένα κόκκινο φανάρι σε μια διασταύρωση;

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι οδηγοί σε μονόδρομο που πηγαίνουν σε άλλο μονόδρομο πρέπει να βρίσκονται στην αριστερή λωρίδα για να κάνουν νόμιμη αριστερή στροφή στο κόκκινο φανάρι. ... Αρκεί να καθαρίσετε τη διασταύρωση και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν οχήματα που έρχονται , τότε μπορείτε νόμιμα να στρίψετε αριστερά στο κόκκινο.

Τι πρέπει να κάνετε όταν βρίσκεστε σε κόκκινο φανάρι στα σήματα κυκλοφορίας;

Κόκκινα φώτα

Σταματήστε τελείως και περιμένετε μέχρι να γίνει πράσινο το φως πριν προχωρήσετε. Μπορεί να μπορείτε να στρίψετε δεξιά σε ένα κόκκινο φανάρι, αλλά να είστε προσεκτικοί με αυτό. Ελέγξτε για πινακίδες στη διασταύρωση που λένε Όχι Δεξιά Ενεργοποιήστε το κόκκινο και υπακούστε τις.

Τι πρέπει να κάνετε όταν το σήμα κυκλοφορίας είναι κόκκινο;

Το χρώμα «ΚΟΚΚΙΝΟ» στη φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει να σταματήσει πολύ πριν τη γραμμή στάσης και να μην συνωστιστεί η διασταύρωση . Στρίψτε αριστερά με κόκκινο σήμα μόνο όταν υπάρχει πινακίδα για να το κάνετε. Κατά τη στροφή, παραχωρήστε το δικαίωμα διέλευσης σε πεζούς και οχήματα που έρχονται από άλλες κατευθύνσεις.


Τι σημαίνει ένα πράσινο βέλος που δείχνει προς τα κάτω;

Όταν αντιμετωπίζετε ένα πράσινο βέλος στραμμένο προς τα κάτω, πάνω από τη λωρίδα σας, σημαίνει αυτή η λωρίδα είναι ανοιχτή στην κυκλοφορία προς την κατεύθυνση σας , ενώ μια λωρίδα με κόκκινο σήμα X πάνω από τη λωρίδα σημαίνει ότι αυτή η λωρίδα δεν είναι ανοιχτή για κυκλοφορία προς την κατεύθυνση σας. Δώστε προσοχή σε όλα τα βέλη των σημάτων κυκλοφορίας και οδηγείτε προσεκτικά ανά πάσα στιγμή.

Το πράσινο βέλος σημαίνει ότι μπορείτε να κάνετε τη στροφή που υποδεικνύεται από το βέλος;

Ένα πράσινο βέλος σημαίνει 'GO'. Πρέπει να στρίψετε προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος αφού υποχωρήσετε σε οποιοδήποτε όχημα, ποδηλάτη ή πεζό που βρίσκεται ακόμα στη διασταύρωση. Το πράσινο βέλος επιτρέπει να κάνετε μια «προστατευμένη» στροφή .

Μπορείτε να πάτε ευθεία σε ένα πράσινο βέλος;

Σήμα κυκλοφορίας με ένα πράσινο βέλος.

Όταν το πράσινο βέλος είναι στραμμένο προς τα πάνω ο οδηγός μπορεί να πάει ευθεία μόνο . Όταν το πράσινο βέλος είναι στραμμένο προς τα δεξιά, ο οδηγός μπορεί να στρίψει προς τα δεξιά.

Σταματάτε σε κόκκινο φανάρι όταν στρίβετε δεξιά;

Πριν κάνετε οτιδήποτε πρέπει να υπακούσετε στο κόκκινο φως και να έρθετε να σταματήσετε τελείως στην δεξιά λωρίδα με αναμμένο το φλας . Βεβαιωθείτε ότι έχετε σταματήσει πίσω από τη γραμμή ορίου (ή διάβαση πεζών ή διασταύρωση αν δεν υπάρχει γραμμή). Δεν χρειάζεται να σταματήσετε και να καταλήξετε με ένα εισιτήριο ή να προκαλέσετε σύγκρουση.


Οι Καλύτερες Απαντήσεις