Μπορώ να υποβάλω αίτηση για παραχώρηση δανείου sss;

Αυτή είναι μια ερώτηση που απαντούν κατά καιρούς οι ειδικοί μας. Τώρα, έχουμε την πλήρη λεπτομερή εξήγηση και απάντηση για όλους όσους ενδιαφέρονται!

Ρωτήθηκε από: Frieda Jakubowski
Βαθμολογία: 4,1/5(54 ψήφοι)

Το μέλος-οφειλέτης μπορεί να κάνει χρήση των προγραμμάτων βραχυπρόθεσμου δανείου ΣΔΤ μετά από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία πλήρους εξόφλησης του Αναδιαρθρωμένου Δανείου. ... Το μέλος-οφειλέτης δεν μπορεί να επωφεληθεί από οποιαδήποτε μελλοντική συγκατάθεση /προγράμματα αναδιάρθρωσης του ΣΔΤ μόλις εγκριθεί αυτή η αίτηση αναδιάρθρωσης.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω την αναδιάρθρωση δανείου SSS;

Βήματα για την υποβολή αίτησης για το SSS LRP

 1. Μεταβείτε στο πλησιέστερο υποκατάστημα SSS και λάβετε δύο αντίγραφα της Κατάστασης Υπολοίπων Δανείου για το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης Δανείου.
 2. Συμπληρώστε ένα αντίγραφο της Αίτησης Αναδιάρθρωσης Δανείου SSS.
 3. Υποβάλετε όλες τις απαιτήσεις στο πλησιέστερο γραφείο SSS.

Υπάρχει πρόγραμμα δωρεάς SSS για το 2021;

2019-004 (Επιτροπή και μη επιβολή κυρώσεων σε παραβατικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης) με ημερομηνία 15 Μαρτίου 2019, οι μεταχρονολογημένες επιταγές τους που λήγουν τον Μάρτιο του 2021 θα θα κατατεθεί στις 30 Απριλίου 2021 .Τι είναι το δάνειο δωρεάς SSS;

Το LRP με επιχορήγηση ποινής προσφέρει μέλη-οφειλέτες μια ευκαιρία να διακανονίσουν τα βραχυπρόθεσμα δάνεια που έχουν καθυστερήσει , όπου οι ποινές αίρονται μέσω συναίνεσης υπό όρους. ... Η SSS εφάρμοσε το LRP ως απάντηση στις κραυγές μελών που απέτυχαν να πληρώσουν τα δάνειά τους λόγω οικονομικών περιορισμών που προκλήθηκαν από καταστροφές.

Υπάρχει πρόγραμμα δωρεάς SSS για το 2019;

24 Σεπτεμβρίου 2019. Το κρατικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (SSS) ανακοίνωσε ότι σχεδόν 500.000 εργαζόμενοι σε περισσότερους από 55.000 εργοδότες που επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα Contribution Penalty Condonation Program (CPCP) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα θα απολαμβάνουν τα οφέλη και τα προνόμιά τους ως ενεργά μέλη της σύνταξης κεφάλαιο.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δανείου SSS LRP (Condonation)

Βρέθηκαν 44 σχετικές ερωτήσεις

Πόσο είναι το πρόστιμο για απλήρωτο δάνειο SSS;

Το δάνειο επιβαρύνεται με πρόστιμο ύψους 1,5% του οφειλόμενου ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης ή ένα κλάσμα αυτών μέχρι να ενημερωθεί ή να εξοφληθεί πλήρως.

Τι είναι το πρόγραμμα συγκατάθεσης;

Το πιο σημαντικό είναι ότι ο νόμος εισάγει ένα πρόγραμμα συγκατάθεσης, το οποίο επιτρέπει στους εργοδότες με παραβατικές εισφορές ΣΔΣ να τακτοποιούν τις παραβάσεις τους χωρίς την επιβολή κυρώσεων . Μετά την ψήφιση του Καταστατικού ΣΔΣ, η Επιτροπή Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΑΑ) εξέδωσε την εγκύκλιο αριθ.

Τι συμβαίνει εάν το δάνειο SSS δεν πληρωθεί;

Τι συμβαίνει με τα ανεξόφλητα δάνεια μισθού SSS; Η αδυναμία ενός μέλους να πληρώσει περισσότερες από 6 μηνιαίες αποσβέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την αθέτηση του δανείου . Ένας αθετημένος λογαριασμός επιφέρει τόκο 10% ετησίως επί του υπολοίπου κεφαλαίου που εκκρεμεί, καθώς και πρόστιμο 1% ανά μήνα σε μη καταβληθέν κεφάλαιο και τόκους.

Τι καθυστερεί στο δάνειο ΣΔΣ;

Αν ένα Η πληρωμή του δανείου οφείλεται έως τις 10 του μήνα και δεν καταβάλλεται εντός των καθορισμένων χρονικών περιορισμών , η πληρωμή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη.


Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δανείων;

Μπορείς επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της τράπεζας για τον σύνδεσμο της αίτησης, συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης και υποβάλετε τα σχετικά στοιχεία. Συνδεθείτε στη φόρμα αίτησης με τον Αριθμό Λογαριασμού Δανείου / Αριθμό Πιστωτικής Κάρτας / Αναγνωριστικό email που έχετε καταχωρίσει στην τράπεζα και το OTP που έχει αποσταλεί στον εγγεγραμμένο αριθμό κινητού σας/Email.

Μπορώ ακόμα να πληρώσω καθυστερημένη εισφορά SSS;

11199 (Νόμος Κοινωνικής Ασφάλισης του 2018), εάν ένας εργοδότης δεν καταβάλει εισφορές στο ΣΔΣ όπως ορίζεται, θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 2% μηνιαίως από την ημερομηνία καταβολής της εισφοράς μέχρι να πληρωθεί.

Πώς μπορώ να πληρώσω τη συνεισφορά SSS μου;

Πώς να πληρώσω τη συνεισφορά SSS μου;

 1. Βήμα 1: Επιλέξτε 'Πληρωμή λογαριασμών'
 2. Βήμα 2: Επιλέξτε 'Κυβέρνηση'
 3. Βήμα 3: Επιλέξτε 'SSS-PRN'
 4. Βήμα 4: Εισαγάγετε τα ακόλουθα σημαντικά διαπιστευτήρια SSS.
 5. Βήμα 5: Ελέγξτε τα στοιχεία πληρωμής σας ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην πληρωμή.

Πού μπορώ να πληρώσω το δάνειο SSS μου;

Η πληρωμή θα γίνει στις οποιοδήποτε υποκατάστημα SSS με δυνατότητα ταμειακής ανάληψης , τράπεζα διαπιστευμένη από SSS ή εξουσιοδοτημένο κέντρο πληρωμών από SSS.


Μπορώ να δανείσω σε SSS με υπάρχον δάνειο;

Μπορώ να υποβάλω αίτηση για άλλο δάνειο από SSS με υπάρχον δάνειο; ΕΝΑ. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για άλλο δάνειο μισθού μόνο όταν έχετε πληρώσει τουλάχιστον το 50% του κεφαλαίου ή τουλάχιστον το ήμισυ της θητείας έχει λήξει. ... Το οφειλόμενο υπόλοιπό σας θα αφαιρεθεί από το νέο ποσό του δανείου σας.

Πόσο διαρκεί η εκταμίευση του δανείου μισθού ΣΔΣ;

Οι δανειολήπτες-μέλη που έχουν επιλέξει την ηλεκτρονική εκταμίευση δανείου θα πρέπει να λάβουν τα έσοδα του δανείου εντός 2-3 εργάσιμων ημερών .

Πώς μπορώ να εφαρμόσω διαδικτυακό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δανείων;

Ακολουθούν τα βήματα για να υποβάλετε αίτηση για το εφάπαξ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης δανείου:

 1. Επισκεφτείτε τη σελίδα της φόρμας αναδιάρθρωσης δανείου μίας χρήσης.
 2. Συμπληρώστε τον Αριθμό Λογαριασμού Δανείου σας (LAN). ...
 3. Εισαγάγετε τις άλλες πληροφορίες που ζητήσατε και υποβάλετε τη φόρμα.

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση του δανείου μου σε περίπτωση καταστροφής SSS;

Μέσω Γραμμή επικοινωνίας SSS .

Ένας άλλος τρόπος για να ελέγξετε την κατάσταση δανείου SSS είναι να το κάνετε μέσω τηλεφώνου. Η τηλεφωνική γραμμή SSS είναι 1455 στο 1-800-10-2255777 χωρίς χρέωση.


Τι θα συμβεί με το δάνειό μου SSS εάν παραιτηθώ;

Τι θα γίνει με το δάνειό μου αφού παραιτηθώ; Ο εργοδότης θα αφαιρέσει το πλήρες υπόλοιπο από τα έσοδα των παροχών του εργαζομένου από την εταιρεία ; ο εργοδότης αποδίδει το ποσό στο ΣΔΤ.

Πόσο δάνειο μπορώ να πάρω στον μισθό μου;

Ωστόσο, οι περισσότερες τράπεζες και οι NBFC περιορίζουν ένα προσωπικό δάνειο σε Rs. 25 lakh σε ένα άτομο. Οι δανειστές αξιολογούν το μηνιαίο εισόδημα των αιτούντων δάνειο και την πιθανή ανάπτυξη σε αυτό πριν εγκρίνουν ένα δάνειο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα είναι επιλέξιμα για ένα προσωπικό ποσό δανείου έως και 30 φορές το μηνιαίο εισόδημά τους .

Μπορείς να πας φυλακή επειδή δεν πληρώνεις δάνειο;

Δεν μπορείς να πας φυλακή για το όχι πληρώνοντας ένα δάνειο. Κανένας πιστωτής καταναλωτικού χρέους - συμπεριλαμβανομένων πιστωτικών καρτών, ιατρικού χρέους, δανείου ημέρας πληρωμής, στεγαστικών ή φοιτητικών δανείων - δεν μπορεί να σας αναγκάσει να συλληφθείτε, να φυλακιστείτε ή να υποβάλετε οποιοδήποτε είδος κοινωφελούς εργασίας με εντολή δικαστηρίου. Εάν σας μηνύσουν για απλήρωτο χρέος, θα καταλήξετε στο αστικό δικαστήριο.

Τι θα συμβεί αν αποτύχετε να αποπληρώσετε ένα δάνειο;

Αδυναμία αθέτησης δανείου και πιστωτικού αποτελέσματος

Όταν αποτυγχάνετε να εξοφλήσετε το δανεισμένο ποσό ακόμη και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, ο δανειστής θα αναφέρει τον λογαριασμό δανείου σας ως μη εξυπηρετούμενο περιουσιακό στοιχείο (NPA) στα πιστωτικά γραφεία . Αυτό θα επηρεάσει σοβαρά το πιστωτικό ιστορικό σας και θα μειώσει επίσης το πιστωτικό σας σκορ.


Τι είναι η μηνιαία πίστωση μισθού στο ΣΔΣ;

Πίστωση μηνιαίου μισθού (MSC) - Η βάση αποζημίωσης για εισφορές και παροχές που σχετίζονται με τις συνολικές αποδοχές του μέλους για το μήνα , όπως αναφέρεται στο χρονοδιάγραμμα στο Άρθρο 18 του Νόμου SS. ... Το άτομο δεν έπρεπε ποτέ να ήταν μέλος της ΣΣΣ.

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για δωρεά;

υποβάλετε αίτηση, επί ένορκη κατάθεση (ένορκη δήλωση) , εξηγώντας γιατί η παραπομπή καθυστερεί και γιατί η CCMA θα πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση του θέματος (συγχώρεση). Ο Νόμος περί Εργασιακών Σχέσεων επιτρέπει τη χορήγηση συγκατάθεσης για αποδεικνυόμενο καλό λόγο. Οι Κανόνες CCMA καθορίζουν τι πρέπει να περιέχει η εφαρμογή.

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση για καθυστέρηση δωρεάς;

Ακολουθούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλετε το αίτημά σας. Βήμα 1: Συνδεθείτε στο πύλη «e-filing» www.incometaxindiaefiling.gov.in και μεταβείτε στο μενού 'Ο λογαριασμός μου' στα αριστερά. Βήμα 2: Τώρα επιλέξτε «Τύπος αιτήματος» ως «Νέο αίτημα» και επιλέξτε «Κατηγορία αιτήματος» ως «Αίτημα συγκατάθεσης».

Τι σημαίνει συγχώρεση;

: εκούσια παράβλεψη ή συγχώρεση ενός αδικήματος συγκεκριμένα : ρητή ή υπονοούμενη και συνήθως υπό όρους συγχώρεση του συζυγικού λάθους του συζύγου (ως μοιχεία ή σκληρότητα) Ιστορία και Ετυμολογία για συγχώρεση. Μεσαιωνικά λατινικά condonatio άφεση, συγγνώμη, από το λατινικό condonare to give away, absolve.